O nas

O nas

O nas

Dane spółki

Fiat Bank Polska S.A.

al. Wyścigowa 6
02-681 Warszawa
tel. +48 (22) 607 49 90


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000029286
NIP: 521-27-91-919
REGON: 012952352
Kapitał zakładowy: 125.000.000 zł
Kapitał wpłacony: 125.000.000 zł

Nasze marki

Na stronach naszych marek znajdziesz warunki kredytowe i oferty specjalne przygotowane pod konkretne modele samochodów!

FGA Leasing

Jesteś zainteresowany leasingiem? Zapraszamy na stronę FGA Leasing Polska Sp. z o.o.