Nota prawna

Prawa autorskie

O ile nie zostało wyraźnie wskazane inaczej, niniejsza strona www, w tym jej układ, treść, projekt graficzny, stanowią wyłączną własność FCA-Group Bank Polska S.A. lub/i spółek z Grupy kapitałowej FCA oraz podlegają ochronie zgodnie z przepisami o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Informacje o zawartości strony www

Bank zastrzega, że wszelkie dane zawarte na niniejszej stronie www nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych ustaw dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych świadczonych użytkownikom portalu internetowego. Udostępnione na niniejszej stronie www dane mają charakter wyłącznie informacyjny.  FCA-Group Bank Polska S.A. informuje, że pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu aktualizacji i kompletności umieszczonych na stronie www danych, nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne błędy lub/i pominięcia w przedstawionych danych, jak również szkody użytkownika portalu powstałe w związku ze skorzystaniem z informacji tu zamieszczonych. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podejmowanych w oparciu o zamieszczone na niej informacje.

Bank zastrzega sobie prawo do swobodnego dokonywania, w dowolnym momencie, zmian, modyfikacji oraz usuwania informacji w treści niniejszej strony www, jak również czasowego lub stałego ograniczenia dostępności niektórych funkcji lub usług opisanych na stronie, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym użytkowników strony.

Odnośniki

Niniejsza strona www może zawierać odnośniki (linki) do witryn zarządzanych przez strony trzecie, nie związane z FCA-Group Bank Polska S.A. ani spółkami z Grupy Kapitałowej FCA Bank nie odpowiada za treści umieszczone na tych stronach. Z odnośników do innych zasobów internetowych użytkownik korzysta na własne ryzyko.  Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których linki zostały umieszczone na niniejszej stronie internetowej.