Leasing 4PRO

Leasing dla PROfesjonalistów!

Leasing 4PRO!

  • Możliwość finansowania zakupu nowych samochodów marki Fiat Professional (wybrane wersje samochodów - wykaz samochodów objętych promocją w salonach Fiat Professional)
  • Bardzo atrakcyjny całkowity koszt leasingu i niska wysokość miesięcznych czynszy leasingowych
  • Możliwości zastosowania niestandardowej opcji wykupu samochodu
  • Minimum formalności i szybka decyzja leasingowa
  • Uproszczona procedura przyznania leasingu
  • Wszystkie formalności w salonie - możliwość rejestracji na lokalnych numerach tablic rejestracyjnych w wybranych punktach dealerskich/Oddziałach Leasys

Szczegóły finansowe

Zapoznaj się z atrakcyjnymi warunkami naszej promocji!

Pierwszy czynsz
Od 10%
Okres leasingu
24-60 miesięcy (odpowiednio 23 - 59 czynszy leasingowych + wykup)
Wartość rezydualna
Możliwość zastosowania niestandardowej wartości wykupu (do 40%). Niestandardowy wykup samochodu gwarantowany przez wybranych dealerów.
UBEZPIECZENIA
Obowiązowe finansowanie ubezpieczenia Bezpieczny Leasing lub GAP
Dodatkowe informacje
Możliwość finansowania polisy komunikacyjnej i usług MOPAR
Elastyczna spłata rat leasingowych: w każdym roku klient ma możliwość przełożenia jednej miesięcznej raty leasingu na koniec umowy, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów – suma opłat i odsetek pozostaje na pierwotnym poziomie
FCA Bank