LEASING DUCATO OD 100%

LEASING DUCATO OD 100%

Leasing Ducato od 100%!

- Możliwość finansowania zakupu nowych samochodów marki Fiat Ducato (wybrane wersje samochodów - wykaz samochodów objętych promocją w salonach Fiat Professional)
- Bardzo atrakcyjny całkowity koszt leasingu i niska wysokość miesięcznych czynszy leasingowych
- Minimum formalności i szybka decyzja leasingowa
- Uproszczona procedura przyznania leasingu
- Wszystkie formalności w salonie - możliwość rejestracji na lokalnych numerach tablic rejestracyjnych w wybranych punktach dealerskich/Oddziałach Leasys Polska

Szczegóły finansowe

Zapoznaj się z atrakcyjnymi warunkami naszej promocji!

Pierwszy czynsz
Od 10%
Okres leasingu
24-60 miesięcy (odpowiednio 23 - 59 czynszy leasingowych + wykup)
Wartość rezydualna
Możliwość zastosowania niestandardowej wartości wykupu (do 45%). Niestandardowy wykup samochodu gwarantowany przez wybranych dealerów.
UBEZPIECZENIA
'Obowiązkowe finansowanie ubezpieczenia Bezpieczny Leasing lub GAP
Dodatkowe informacje
Możliwość finansowania polisy komunikacyjnej i usług MOPAR
Elastyczna spłata rat leasingowych: w każdym roku klient ma możliwość przełożenia jednej miesięcznej raty leasingu na koniec umowy, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów – suma opłat i odsetek pozostaje na pierwotnym poziomie
FCA Bank